dimarts, de setembre 29, 2009

Comunicat de la Plataforma en Defensa de l'Ebre

Dimecres 30 de setembre a les 18h, Auditori Felip Pedrell de Tortosa

L’ACA farà a Tortosa un acte per presentar les conclusions catalanes del procés de participació que fa referència al Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre. Aquest PH de l’Ebre el redacta la CHE, voldríem aprofitar aquest acte per a pressionar per a que es dictamini un cabal mediambiental suficient per a mantenir el bon estat ecològic del tram final del Riu i ajudi a mantenir l’estabilitat del Delta. per tant, aconsellem que: qui pugui anar-hi que vagi i si es amb samarreta blava + nus molt millor .


Plataforma en Defensa de l'Ebre

Comunicat sobre la sessió de retorn organitzada per l'ACA :


El debat "les mesures a incorporar en el futur pla hidrologic de la conca de l'Ebre" realitzat a les Terres de l'Ebre ha estat veritablement profitós i han estat consultats tots els sectors que teníem alguna cosa a dir sobre el Riu, la seva gestió i les mesures més convenients per al seu manteniment i bona conservació.


Aquest procès, al nostre parer, ha reafirmat la importancia d'assignar els cabals mediambientals suficients al tram final de l'Ebre per a, entre altres coses, aturar la regressió, l'esfondrament del Delta, controlar la falca salina i d'aquesta manera preservar en bones condicions el Delta.


Hem participat ,i ho seguirem fent en la mesura de les nostres possibilitats, però ens temem :

- que les possibles conclusions que ens presentin en aquestes jornades no siguin tingudes en compte per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.


- Per tant, la Plataforma en Defensa de l'Ebre demanem que el dia 30 es doni la resposta a la pregunta dirigida directament al govern de la Generalitat de Catalunya que vàrem realitzar en la sessió del 19 de maig de 2009 feta a Sant Jaume d'Enveja:


Què pensa fer el nostre govern si el proper Pla Hidrològic de l'Ebre no assigna els cabals mediambientals suficients per a assegurar les necessitats del tram final del Riu i el Delta?


+info: www.ebre.net

Estadisticas Gratis