dijous, de juny 26, 2008

maternitat lliure i desitjada

divendres 27 de juny a les 17:30h a la Plaça de l'Àngel de Tortosa

El divendres 27 de juny un grup de persones membres de la Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït de les Terres de l'Ebre pintarem un mural a la Plaça de l'Àngel de Tortosa amb el lema "maternitat liure i desitjada" i una pancarta reclamant el dret a l'avortament lliure i gratuït.

Des de les Terres de l'Ebre vam participar en la campanya "jo també he avortat" i vam presentar un centenar autoinculpacions als Jutjats de Tarragona, el passat 26 d'abril, juntament amb les recollides arreu de Catalunya. Les autoinculpacions es van presentar als Jutjats de Tarragona com a protesta per les citacions judicials que s'estaven enviant a les persones autoinculpades i per a donar suport a les persones que havien estat cridades a declarar.

A les Terres de l'Ebre, una quinzena de persones atuoinculpades han estat citades a declarar als Jutjats de Tortosa, per la qual cosa hem vist necessari fer un acte de visibilització d'esta problemàtica al carrer i fer arribar el debat social que hi ha arreu del territori a les Terres de l'Ebre.

Finalment, el passat 19 de maig la Fiscalia Superior de Catalunya va enviar una ordre interna a les fiscals i als fiscals de Catalunya per a què s'arxiven les denuncies col·lectives d'autoinculpacions.

Continuarem la campanya al setembre, participant i col·laborant en una recollida de signatures a nivell estatal demanant la despenalització de l'avortament.

maternitat lliure i desitjada
pel dret a l'avortament lliure i gratuït

Des de finals del 2007 estem assistint a una persecució política, judicial, policial i mediàtica de dones que han avortat i de professionals que practiquen interrupcions voluntàries de l’embaràs.
Estos fets han posat de manifest les mancances de l’actual llei que regula la interrupció voluntària de l'embaràs que data del 1985. Després de 22 anys de vigència de la llei, que despenalitza l’avortament en determinats supòsits, les insuficiències per a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i de professionals sanitaris s’han demostrat més que sobradament.
S'ha posat en evidència que l'actual llei no connecta amb la realitat social on encara moltes dones que necessiten interrompre el seu embaràs no es veuen emparades dins la legislació actual.La decisió de les dones sobre la nostra maternitat és un dret i una realitat que entenem que hauria de ser viscuda sempre des de la llibertat, la responsabilitat i la dignitat.
Els drets sexuals i reproductius de les dones van estar reconeguts i signats per l'Estat Espanyol a la Conferència Internacional sobre la Població i Desenvolupament d’El Caire, (1994) i el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos es contempla a l’Estatut de Catalunya.
Amb tot, la realitat passa per detencions i citacions al jutjats de moltes dones i professionals.Per tot això:
> Denunciem les insuficiències i les limitacions de l’actual llei d’avortament que no dóna resposta a la necessitat de moltes dones i no en garantix el dret a la intimitat i la protecció juridíca, així com de les i els professionals que practiquen interrupcions voluntàries de l'embaràs.
> Demanem que es pose fi a les detencions i als processaments judicials per avortament i al supressió de totes les responsabilitats penals que s'ha produït i s'estan produint, així com els que s'han produït també amb la campanya d'autoinculpacions.
> També demanem que s'òbriga un debat social sobre el dret de les dones a decidir sobre la seua maternitat i que cal una nova llei que garantisca:
- La despenalització de l'avortament .
- La coeducació afectivosexual l’educació obligatòria com a política bàsica de prevenció d'embarassos no desitjats.
- Incloure els mitjans anticonceptius en el sistema sanitari públic, assegurant així la seua gratuïtat.
- La legalització de la interrupció voluntària de l’embaràs per lliure decisió de les dones i que estiga integrada dintre de la xarxa sanitària pública.
Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït de les Terres de l'Ebre
Estadisticas Gratis