dimecres, d’octubre 15, 2008

DEBAT SOBRE LES ORDENANCES DE CIVISME

El Casal Popular Panxampla organitza un debat amb visions oposades sobre les ordenances del civisme com a resposta a la negativa de l'Ajuntament de Tortosa a organitzar un debat obert sobre aquest tema.

El Casal Popular Panxampla aprofita l'oferiment de l'Ajuntament per a presentar suggeriments a la nova ordenança per a demanar-ne la retirada i l'obertura d'un procés participatiu sobre la convivència a la ciutat.

El Casal Popular Panxampla ha organitzat per al proper divendres 17 de novembre un debat per a oferir diferents visions sobre les Ordenances del Civisme. El Casal Popular Panxampla, juntament a altres agents socials de la ciutat, es va mostrar contrari a l'ordenança pel bon ús de la via pública impulsada pel govern de Joan Sabaté, es van presentar al·legacions i es va instar a un debat públic sobre la necessitat o no d'aquest tipus d'ordenances. El canvi de govern al consistori tortosí va comportar la derogació de l'antiga ordenança, i el darrer mes, l'alcalde Ferran Bel ha fet la seua proposta de nova ordenança, què segueix amb la mateixa filosofia repressiva que l'anterior i ha estat presentada sense la voluntat d'obrir un debat social real que ens duga a consensos sobre quina ha de ser la manera de fomentar la convivència a la nostra ciutat.

Davant la negativa, per part de l'Ajuntament, d'organitzar un debat públic i fomentar la participació ciutadana, el Casal Popular Panxampla ha pres la iniciativa i ha organitzat un debat en el qual es podran escoltar punts de vista diferents, fins i tot oposats al posicionament del propi Casal Popular Panxampla. En aquest debat hi participaran, d'una banda: la Regidora de Governació de l'Ajuntament de Tortosa, Rosa Cid; el tècnic de l'Àrea de Governació de l'Ajuntament de Tortosa, Ernest Valls; i de l'altra: Nacho Romero, regidor de la Candidatura d'Unitat Popular a l'Ajuntament de Berga, contrària a l'ordenança d'aquesta ciutat, van presentar al·legacions i van impulsar un procés participatiu; Jaume Asens, advocat i president de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona del Col·legi d'Advocats de Barcelona, amb aquesta comissió han qüestionat aquest tipus d'ordenances i ha participat en la redacció d'al·legacions a l'Ordenança de Barcelona.

Des del Casal Popular Panxampla considerem que el debat i la participació són imprescindibles per a la convivència i la cohesió social i entenem que ordenances repressives, què reglamenten excessivament les relacions de veïnatge i generen nous conflictes socials, enlloc de trobar la solució extra judicial dels conflictes mitjançant la implantació de mecanismes públics de conciliació, transacció, mediació i arbitratge. També considerem que aquesta ordenança és un clar atac a la llibertat d'expressió ja que limita completament la difusió d'idees a través de cartells, octavetes i pancartes, què són en definitiva els mitjans que tota la vida han utilitzat els moviments socials crítics i als quals la classe política sempre vol silenciar. Aquesta ordenança és, en definitiva, un intent més de privatitzar el carrer i limitar-ne l'ús a la ciutadania.

Estadisticas Gratis