dimarts, de gener 22, 2008

comunicat de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i la Plataforma d'Oposició als Transvasaments

Plataforma de Defensa de l’Ebre i Plataforma d’Oposició als Transvasaments

COMUNICAT DE PREMSA

mai col·laborarem en un enfrontament territorial

Reunits al Santuari de Ntra. Senyora dels Àngels representants de la Plataforma de Defensa de l’Ebre (PDE) i de la Plataforma d’Oposició als Transvasaments (POT), hem revisat les darreres propostes que fan referència a la gestió de la sequera i volem denunciar que:

1) A l’empara de la gestió de la sequera, s’estan replantejant grans obres d’infraestructa que encobriran més transvasaments de l’Ebre a Barcelona o a València, més degradació dels rius i més desequilibri territorial.

2) Parlar dels transvasaments de l’Ebre i del Roine o de transportar aigua en vaixell, vingui d’on vingui, és retrocedir a situacions passades. Actuacions que, com tothom sap, lluny de solucionar problemes sols afavoreixen polítiques especulatives sobre l’aigua, les persones i el territori.

3) La sequera no està provocada solament per la manca de pluja, sinó per la mala gestió. És una contradicció que es demanin mesures d’estalvi d’aigua a la població i no es facin actuacions tan elementals com revisar els plans urbanístics, revisar les xarxes d’abastament urbanes gironines i de l’ària metropolitana de Barcelona i recuperar la bona qualitat de l’aigua dels aqüífers.


Aquesta és la Nova Cultura de l’Aigua que necessita el país, un país modern, equilibrat i que mantingui un gran nivell de qualitat de les aigües, que en definitiva és una bona qualitat de vida.

4) Acordem seguir mantenint els contactes entre les Plataformes.

5) Advertim que mai col·laborarem en un enfrontament territorial i que treballarem conjuntament per a què la racionalitat prevaleixi en la gestió dels nostres rius que són patrimoni de tota la societat.

Girona, 12 de gener de 2008.
Estadisticas Gratis